Същност

Културите са различни и в зависимост от гл.т. начина на съизмерване (природен и обществен признак, развитие на обществата).

Има относителност между отделните култури, затова трябва да ги сравним.

Компаративизмът е основен белег на антропологията и метод за изследване на културните общности, езици. “Който твърди, че познава само една култура, не познава нито една.” Културните белези се сравняват, съпоставят.


Балканистиката се занимава с антропологията на Балканските народи; Славянски филологии – с антропологията на славянските народи.

Сравнителното изследване в миналото и сега е сред основните методи на антропологията

{START_COUNTER}